سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

قاسم انصاری

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير توليد  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گيس بريده (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سهم گمشده (۱۳۸۶)
  ۲ -  گيس بريده (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سهم گمشده (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.