سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داوود جمشيدی

 

فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد (۱) / دستيار طراح صحنه و لباس (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   دستيار طراح صحنه و لباس   تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محافظ (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   دستيار طراح صحنه و لباس   تداركات  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   دستيار طراح صحنه و لباس   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باد در علفزار مي پيچد (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.