سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن غلامی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / دستيار طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه و لباس (۴) / طراح صحنه (۴) / گروه صحنه و لباس (۱) / دستيار صحنه و لباس (۱) / گروه تداركات (۱) / حمل و نقل  (۳) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  افراطي ها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مديوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  شام عروسي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوپراستار (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مشمشه (۱۳۹۷)
  ۲ -  تگزاس (۱۳۹۶)
  ۳ -  چهارشنبه (۱۳۹۴)
  ۴ -  من سالوادور نيستم (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. طراح صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آهنگ دو نفره (۱۳۹۹)
  ۲ -  رحمان 1400 (۱۳۹۷)
  ۳ -  ما خيلي باحاليم (۱۳۹۶)
  ۴ -  نفرين (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تله (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شام عروسي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب حورا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شب حورا (۱۳۸۶)
  ۲ -  هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶)
  ۳ -  مرسدس (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.