سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مينا تيموری

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / منشي صحنه (۳) / بازيگر (۱) / دستيار طراح صحنه و لباس (۱) / گروه صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ملودي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس  
 1. منشي صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه نفر روي يك خط (۱۳۸۹)
  ۲ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۳ -  جدا افتاده (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه درجه تب (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه درجه تب (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  لج و لجبازي (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.