سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حامد رجبی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار دوم كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / نويسنده  (۴) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پريدن از ارتفاع كم (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  درساژ (۱۳۹۶)
  ۲ -  پريدن از ارتفاع كم (۱۳۹۳)
  ۳ -  پرويز (۱۳۹۱)
  ۴ -  فصل باران هاي موسمي (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.