سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرحناز خسروآبادی

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه  (۹) فيلم شناسی :   منشي صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آوازهاي سرزمين من (۱۳۹۳)
  ۲ -  پايان خدمت (۱۳۹۲)
  ۳ -  ضد گلوله (۱۳۹۰)
  ۴ -  پرسه در مه (۱۳۸۸)
  ۵ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)
  ۶ -  حريم (۱۳۸۷)
  ۷ -  قند تلخ (۱۳۸۷)
  ۸ -  قفل ساز (۱۳۸۵)
  ۹ -  حيات (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.