سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد دوستدار

 

فيلم شناسی :   هماهنگي (۱) / كنترل (۱) / سانسيتومتري  (۵) فيلم شناسی :   هماهنگي   كنترل   سانسيتومتري  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرود تولد (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   هماهنگي   كنترل   سانسيتومتري  
 1. كنترل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرود تولد (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   هماهنگي   كنترل   سانسيتومتري  
 1. سانسيتومتري  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۲ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۳ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۴ -  دوشيزه (۱۳۸۱)
  ۵ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.