سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كامران سحرخيز

 

فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه رايانه اي (۹) / جلوه هاي ويژه ميداني (۱) / جلوه هاي ويژه (۲) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۱) / با تشكر از (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه رايانه اي   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   امور فني  
 1. جلوه هاي ويژه رايانه اي  : (۹)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  2888 (۱۴۰۰)
  ۲ -  پشت ديوار سكوت (۱۳۹۵)
  ۳ -  حريم شخصي (۱۳۹۵)
  ۴ -  چند متر مكعب عشق (۱۳۹۲)
  ۵ -  چه خوبه كه برگشتي (۱۳۹۱)
  ۶ -  كاغذ خروس نشان (۱۳۹۰)
  ۷ -  پنهان (۱۳۸۹)
  ۸ -  سلام بر فرشتگان (۱۳۸۹)
  ۹ -  پستچي سه بار در نمي زند (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه رايانه اي   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   امور فني  
 1. جلوه هاي ويژه ميداني  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  برف (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه رايانه اي   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   امور فني  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  افق عمودي است (۱۳۹۲)
  ۲ -  چيزهايي هست كه نمي داني (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه رايانه اي   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   امور فني  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قصه ها (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه رايانه اي   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۲ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه رايانه اي   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.