سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حامد طباطبايی

 

فيلم شناسی :   تروكاژ (۷) / كنترل (۱) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۴) / ناظر كيفي  (۱) فيلم شناسی :   تروكاژ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ناظر كيفي  
 1. تروكاژ  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۲ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۳ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۴ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۵ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۶ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۷ -  در به درها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   تروكاژ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ناظر كيفي  
 1. كنترل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   تروكاژ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ناظر كيفي  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)
  ۲ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۳ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۴ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   تروكاژ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ناظر كيفي  
 1. ناظر كيفي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.