سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمحمدرضا وزيری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۳ -  شير و عسل (۱۳۸۸)
  ۴ -  كلاهي براي باران (۱۳۸۵)
  ۵ -  شاخه گلي براي عروس (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۲ -  شير و عسل (۱۳۸۸)
  ۳ -  كلاهي براي باران (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.