سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جمشيد محمودی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۳) / تهيه كننده (۲) / تدوين (۲) / گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / دستيار صحنه (۲) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شكستن همزمان بيست استخوان (۱۳۹۷)
  ۲ -  چند متر مكعب عشق (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شكستن همزمان بيست استخوان (۱۳۹۷)
  ۲ -  رفتن (۱۳۹۵)
  ۳ -  چند متر مكعب عشق (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مردن در آب مطهر (۱۳۹۸)
  ۲ -  رفتن (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شكستن همزمان بيست استخوان (۱۳۹۷)
  ۲ -  رفتن (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سبيل مردونه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۲ -  هوو (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.