سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا عسگرخانی

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۴) / دستيار صحنه (۳) / دستيار صحنه و لباس (۴) / طراح چهره پردازي  (۱) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرداب (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شش و بش (۱۳۸۹)
  ۲ -  دايره زنگي (۱۳۸۶)
  ۳ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۴ -  تله (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. دستيار صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دعوت (۱۳۸۷)
  ۲ -  بي پولي (۱۳۸۶)
  ۳ -  هامون و دريا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۴ -  شام عروسي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مخمصه (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.