سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد احمدی

 

فيلم شناسی :   گروه تداركات (۴) / دستيار تداركات (۲) / حمل و نقل (۲) / خدمه تانك  (۱) فيلم شناسی :   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   خدمه تانك  
 1. گروه تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۲ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۳ -  تحفه هند (۱۳۷۳)
  ۴ -  نيش (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   خدمه تانك  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۲ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   خدمه تانك  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۲ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   خدمه تانك  
 1. خدمه تانك  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.