سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد پرهيز

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / فيلمرو (۵) / دستيار طراح صحنه و لباس (۱) / مدير تداركات (۱۶) / تداركات (۳) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خنده در باران (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. فيلمرو  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۲ -  توفيق اجباري (۱۳۸۶)
  ۳ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۴ -  محيا (۱۳۸۶)
  ۵ -  سرگيجه (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سه بيگانه (۱۳۹۵)
  ۲ -  دو عروس (۱۳۹۴)
  ۳ -  چهارشنبه 19 ارديبهشت (۱۳۹۳)
  ۴ -  سايه روشن (۱۳۹۲)
  ۵ -  دهليز (۱۳۹۱)
  ۶ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۷ -  دختر شاه پريون (۱۳۸۹)
  ۸ -  زنان ونوسي، مردان مريخي (۱۳۸۹)
  ۹ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۱۰ -  زمهرير (۱۳۸۸)
  ۱۱ -  محاكمه در خيابان (۱۳۸۷)
  ۱۲ -  يك اشتباه كوچولو (۱۳۸۷)
  ۱۳ -  دايره زنگي (۱۳۸۶)
  ۱۴ -  پاپيتال (۱۳۸۵)
  ۱۵ -  خواستگار محترم (۱۳۸۵)
  ۱۶ -  عروسك فرنگي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)
  ۲ -  رازها (۱۳۸۳)
  ۳ -  شوريده (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ضد گلوله (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.