سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آرش خلاق دوست

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۲) / مدير فيلمبرداري (۲) / گروه فيلمبرداري (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صندلي خالي (۱۳۸۷)
  ۲ -  طاووس هاي بي پر (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  هشتگ (۱۳۹۵)
  ۲ -  پشت در خبري نيست (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تلفن همراه رئيس جمهور (۱۳۹۰)
  ۲ -  هشت پا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ابجد (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.