سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی بحری

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   خدمات  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پنالتي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   خدمات  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   خدمات  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تصميم كبرا (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.