سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی اكبريان پور

 

فيلم شناسی :   دستيار تدوين (۲) / صدابردار (۱) / صداگذار (۱) / صداگذاري و ميكس (۱) / دستيار صداگذاري  (۱) فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  توفيق اجباري (۱۳۸۶)
  ۲ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صداگذاري  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گميچي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صداگذاري  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صداگذاري  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يادگاري (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.