سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پامچال حميدی

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۳) / فيلمبردار پشت صحنه  (۲) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوپراستار (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوپراستار (۱۳۸۷)
  ۲ -  زن زيادي (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.