سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سامان استركی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۲) / مجري طرح (۱) / تدوين (۲) / طراح صحنه و لباس  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صندلي خالي (۱۳۸۷)
  ۲ -  نامه ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صندلي خالي (۱۳۸۷)
  ۲ -  نامه ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نامه ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صندلي خالي (۱۳۸۷)
  ۲ -  نامه ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صندلي خالي (۱۳۸۷)
  ۲ -  نامه ها (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.