سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد اربابيان

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / صداگذار  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه و لباس   صداگذار  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه و لباس   صداگذار  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه و لباس   صداگذار  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه و لباس   صداگذار  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه و لباس   صداگذار  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.