سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن خردمند

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۲) / بازيگر (۱) / فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  چهره آشنا (۱۳۳۲)
  ۲ -  گرداب (۱۳۳۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  چهره آشنا (۱۳۳۲)
  ۲ -  گرداب (۱۳۳۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  افسونگر (۱۳۳۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  همسر مزاحم (۱۳۳۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.