سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد گودرزی

  تاريخ و محل تولد
بيست و پنجم مرداد ماه سال 1354
تهران

 زندگينامه  

مجيد گودرزي متولد 1354 در تهران است.

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۵) / دستيار توليد (۱) / دستيار طراح صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۲) / مدير تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كاكا (۱۳۹۸)
  ۲ -  سال دوم دانشكده من (۱۳۹۶)
  ۳ -  برف سرخ (۱۳۹۵)
  ۴ -  يك كيلو و بيست و يك گرم (۱۳۹۵)
  ۵ -  مالاريا (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باغ قرمز (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۲ -  دم صبح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب واقعه (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه و لباس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.