سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود آزادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / امور مالي (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   گروه تداركات  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قبيله من (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.