سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد خليل زاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تداركات (۲) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرسه در مه (۱۳۸۸)
  ۲ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.