سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حكمت آقانيكيان

 زندگينامه  

حكمت آقانيكيان ملقب به حكمت لبيت است. وي با مشاركت مارلين اشميت دفتر مستقل «اوريانت فيلم» را تأسيس كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۲) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دشت سرخ (۱۳۴۷)
  ۲ -  سرنوشت (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دشت سرخ (۱۳۴۷)
  ۲ -  سرنوشت (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دشت سرخ (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.