سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تداركات (۱) / لابراتوار (۱) / چاپ (۱) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۲ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۳ -  آقا مهدي كله پز (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  كليد (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  كليد (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۲ -  مرد شب (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.