سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هربرت گروبر

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۴) / برش نگاتيو (۱) / چاپ  (۴) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دوستت دارم (۱۳۴۲)
  ۲ -  مردها و جاده ها (۱۳۴۲)
  ۳ -  انتقام روح (۱۳۴۱)
  ۴ -  كلاه مخملي (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  انتقام روح (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. چاپ  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دوستت دارم (۱۳۴۲)
  ۲ -  مردها و جاده ها (۱۳۴۲)
  ۳ -  انتقام روح (۱۳۴۱)
  ۴ -  كلاه مخملي (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.