سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عزيزی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / تصحيح رنگ (اتالوناژ)  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)
  ۲ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۳ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۴ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.