سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

گيتی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / خواننده (۴) / حركات موزون  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۲ -  دختر كوهستان (۱۳۴۲)
  ۳ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۴ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)
  ۵ -  دخترها اينطور دوست دارند (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. خواننده  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۲ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۳ -  فتانه (۱۳۵۱)
  ۴ -  فدايي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  اشك شوق (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.