سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

خسرو

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / خواننده (۱) / لابراتوار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   لابراتوار  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شب زخمي (۱۳۵۶)
  ۲ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۳ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   لابراتوار  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خان نايب (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دو انسان (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.