سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ميشا

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / بازيگر (۲) / لابراتوار (۱) / برش نگاتيو (۵) / چاپ  (۲) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جهنم سفيد (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  آرامش در حضور ديگران (۱۳۵۱)
  ۲ -  ياغي (۱۳۳۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شير توشير (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. برش نگاتيو  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۲ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)
  ۳ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۴ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۵ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. چاپ  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شير توشير (۱۳۵۱)
  ۲ -  گردباد زندگي (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.