سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جميله

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۸) / حركات موزون  (۷) فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۱۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۲ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۳ -  عروس پابرهنه (۱۳۵۳)
  ۴ -  گل پري جون (۱۳۵۳)
  ۵ -  بندري (۱۳۵۲)
  ۶ -  غول (۱۳۵۲)
  ۷ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۸ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۹ -  مترس (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  خوشگلترين زن عالم (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  دختر ظالم بلا (۱۳۴۹)
  ۱۳ -  نامادري (۱۳۴۹)
  ۱۴ -  دنياي آبي (۱۳۴۸)
  ۱۵ -  زن وحشي وحشي (۱۳۴۸)
  ۱۶ -  خشم كولي (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۱۸ -  نسيم عيار (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۲ -  غول (۱۳۵۲)
  ۳ -  جاده زرين سمرقند (۱۳۴۶)
  ۴ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۵ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۶ -  طلاق (۱۳۴۲)
  ۷ -  نابغه هفت ماهه (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.