سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شيوا

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۵) / حركات موزون  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۱۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)
  ۲ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۳ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۴ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۵ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۶ -  شوهر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۷ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۸ -  نقص فني (۱۳۵۵)
  ۹ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  فرار از بهشت (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۱۵ -  مرد نامرئي (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.