سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

افشين

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / بازيگر (۱۴) / شعر (۴) / مدير تداركات (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   شعر   مدير تداركات   گروه فني  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  پا تو كفش من نكن (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   شعر   مدير تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خونبارش (۱۳۵۹)
  ۲ -  آقاي لر به شهر مي رود (۱۳۵۶)
  ۳ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۴ -  كوچ (۱۳۵۶)
  ۵ -  بت (۱۳۵۵)
  ۶ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۷ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۸ -  قربون هرچي خوشگله (۱۳۵۲)
  ۹ -  هفت دلاور (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  خانه قمرخانم (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  غلام ژاندارم (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  عشق قارون (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   شعر   مدير تداركات   گروه فني  
 1. شعر  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۲ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)
  ۳ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)
  ۴ -  شوخي نكن دلخور مي شم (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   شعر   مدير تداركات   گروه فني  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   شعر   مدير تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عطش (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.