سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ياسمين

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۸) / خواننده (۷) / حركات موزون  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۲ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۳ -  روسپي (۱۳۴۸)
  ۴ -  قاتلين هم مي گريند (۱۳۴۸)
  ۵ -  تحفه هند (۱۳۴۷)
  ۶ -  سلطان قلبها (۱۳۴۷)
  ۷ -  يوسف و زليخا (۱۳۴۷)
  ۸ -  در انتهاي ظلمت (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. خواننده  : (۷)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۲ -  طلاق (۱۳۴۲)
  ۳ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۴ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)
  ۵ -  ساحل دور نيست (۱۳۴۱)
  ۶ -  گل گمشده (۱۳۴۱)
  ۷ -  دو قلوها (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  در انتهاي ظلمت (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.