سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرهاد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / نور (۱) / عكس (۳) / خواننده (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   خواننده   امور فني  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  عبور از مرز شب (۱۳۵۷)
  ۲ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)
  ۳ -  خانه قمرخانم (۱۳۵۱)
  ۴ -  جاده زرين سمرقند (۱۳۴۶)
  ۵ -  گل هاي گيلان (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   خواننده   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خانه قمرخانم (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   خواننده   امور فني  
 1. عكس  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۲ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۳ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   خواننده   امور فني  
 1. خواننده  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ماهي ها در خاك مي ميرند (۱۳۵۶)
  ۲ -  زنجيري (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   خواننده   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.