سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سپيده

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲۳) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  نفس بريده (۱۳۵۷)
  ۲ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۳ -  زن (۱۳۵۶)
  ۴ -  بي گناه (۱۳۵۵)
  ۵ -  بي نشان (۱۳۵۵)
  ۶ -  دلقك (۱۳۵۵)
  ۷ -  اضطراب (۱۳۵۴)
  ۸ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۹ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  آب (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  مسافر (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  هياهو (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  بيقرار (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  خروس (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۲۰ -  پهلوان مفرد (۱۳۵۰)
  ۲۱ -  بازي خطرناك (۱۳۴۸)
  ۲۲ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۲۳ -  هفده روز به اعدام (۱۳۳۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.