سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بيژن

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / دستيار فيلمبردار (۱) / خواننده  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   خواننده  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۲ -  قهرمان شهر ما (۱۳۴۶)
  ۳ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   خواننده  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  گل پري جون (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   خواننده  
 1. خواننده  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  نيرنگ دختران (۱۳۴۳)
  ۲ -  آراس خان (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.