سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سحر

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / خواننده  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۲ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۳ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۴ -  راز (۱۳۵۵)
  ۵ -  راننده ي سربلند (۱۳۵۵)
  ۶ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)
  ۷ -  آقا رضاي گل (۱۳۵۳)
  ۸ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۹ -  ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  صخره سياه (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  دل هاي بي آرام (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تازه عروس (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.