سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ويگن دردريان

نام اصلي: ويگن
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۳) / خواننده  (۱۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. بازيگر  : (۱۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  اعتراف (۱۳۴۵)
  ۲ -  عروس دريا (۱۳۴۴)
  ۳ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۴ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)
  ۵ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)
  ۶ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)
  ۷ -  آرشين مالالان (۱۳۳۹)
  ۸ -  چشم عشاق (۱۳۳۹)
  ۹ -  چشمه عشاق (۱۳۳۹)
  ۱۰ -  تپه عشق (۱۳۳۸)
  ۱۱ -  ظالم بلا (۱۳۳۶)
  ۱۲ -  چهار راه حوادث (۱۳۳۴)
  ۱۳ -  خون و شرف (۱۳۳۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. خواننده  : (۱۱)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  اعتراف (۱۳۴۵)
  ۲ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۳ -  عروس دريا (۱۳۴۴)
  ۴ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۵ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)
  ۶ -  دختر همسايه (۱۳۴۰)
  ۷ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)
  ۸ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)
  ۹ -  آفت زندگي يا مرفين (۱۳۳۹)
  ۱۰ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)
  ۱۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.