سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داوود

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / برش نگاتيو (۱) / چاپ  (۱)



 فيلم شناسی :   بازيگر   برش نگاتيو   چاپ  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۲ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۳ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۴ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   برش نگاتيو   چاپ  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   برش نگاتيو   چاپ  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.