سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايلوش

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۴) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  جنگجويان كوچولو (۱۳۵۲)
  ۲ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۳ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۴ -  احمد چكمه اي (۱۳۵۰)
  ۵ -  پهلوان پهلوانان (۱۳۴۸)
  ۶ -  غول بياباني (۱۳۴۸)
  ۷ -  خطا كاران (۱۳۴۷)
  ۸ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۹ -  از جان گذشتگان (۱۳۴۶)
  ۱۰ -  حسين كرد (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  دندان افعي (۱۳۴۰)
  ۱۲ -  بيژن و منيژه (۱۳۳۷)
  ۱۳ -  قزل ارسلان (۱۳۳۶)
  ۱۴ -  اميرارسلان نامدار (۱۳۳۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.