سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۲ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۳ -  مطرب (۱۳۵۱)
  ۴ -  عذاب مرگ (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دايره مينا (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آلبوم (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.