سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج رستمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۴) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)
  ۲ -  احساس داغ (۱۳۵۰)
  ۳ -  مرد افكن (۱۳۵۰)
  ۴ -  مرد هزار لبخند (۱۳۵۰)
  ۵ -  معركه (۱۳۵۰)
  ۶ -  آفتاب مهتاب (۱۳۴۹)
  ۷ -  سفر پر ماجرا (۱۳۴۹)
  ۸ -  تهران مي رقصد (۱۳۴۸)
  ۹ -  قاتلين هم مي گريند (۱۳۴۸)
  ۱۰ -  كاسبهاي محل (۱۳۴۸)
  ۱۱ -  شعله هاي خشم (۱۳۴۷)
  ۱۲ -  قمارباز (۱۳۴۷)
  ۱۳ -  دروازه تقدير (۱۳۴۶)
  ۱۴ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  معركه (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.