سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيوان زند

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صداي صحرا (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماه در جنگل (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  نفرين (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.