سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ثريا بهشتی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۴۱) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۴۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خاطرخواه (۱۳۵۱)
  ۲ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۳ -  ايوب (۱۳۵۰)
  ۴ -  بابا شمل (۱۳۵۰)
  ۵ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۶ -  شراره (۱۳۵۰)
  ۷ -  شوفر خوشگله (۱۳۵۰)
  ۸ -  شيادان (۱۳۵۰)
  ۹ -  عشقي ها (۱۳۵۰)
  ۱۰ -  جنجال عروسي (۱۳۴۹)
  ۱۱ -  حادثه جويان (۱۳۴۹)
  ۱۲ -  حسن كچل (۱۳۴۹)
  ۱۳ -  دزد و پاسبان (۱۳۴۹)
  ۱۴ -  رام كردن مرد وحشي (۱۳۴۹)
  ۱۵ -  سوگلي (۱۳۴۹)
  ۱۶ -  علي بي غم (۱۳۴۹)
  ۱۷ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۱۸ -  پسران قارون (۱۳۴۸)
  ۱۹ -  تك خال (۱۳۴۸)
  ۲۰ -  ستاره فروزان (۱۳۴۸)
  ۲۱ -  سه فراري (۱۳۴۸)
  ۲۲ -  عشق آفرين (۱۳۴۸)
  ۲۳ -  غول بياباني (۱۳۴۸)
  ۲۴ -  قصه دلها (۱۳۴۸)
  ۲۵ -  قهوه خانه قنبر (۱۳۴۸)
  ۲۶ -  مردان روزگار (۱۳۴۸)
  ۲۷ -  معجزه قلبها (۱۳۴۸)
  ۲۸ -  نعره گرگ ها (۱۳۴۸)
  ۲۹ -  ازدواج ايراني (۱۳۴۷)
  ۳۰ -  بر آسمان نوشته (۱۳۴۷)
  ۳۱ -  پلي بسوي بهشت (۱۳۴۷)
  ۳۲ -  دنياي پوشالي (۱۳۴۷)
  ۳۳ -  ريكاردو (۱۳۴۷)
  ۳۴ -  غروب بت پرستان (۱۳۴۷)
  ۳۵ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)
  ۳۶ -  پسران علاءالدين (۱۳۴۶)
  ۳۷ -  سه جوانمرد (۱۳۴۶)
  ۳۸ -  گوهر شب چراغ (۱۳۴۶)
  ۳۹ -  ولگردها (۱۳۴۶)
  ۴۰ -  سه قهرمان (۱۳۴۵)
  ۴۱ -  خوشگل خوشگلا (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.