سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی بندانی

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۲) / طرح اوليه داستان از (۲) / بازيگر (۹) / تهيه كننده  (۱۱) فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۲ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۲ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۲ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۳ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۴ -  زير بازارچه (۱۳۵۰)
  ۵ -  مردان روزگار (۱۳۴۸)
  ۶ -  به اميد ديدار (۱۳۴۷)
  ۷ -  داش احمد (۱۳۴۶)
  ۸ -  دختر طلا (۱۳۴۶)
  ۹ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۲ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۳ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۴ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۵ -  نواب (۱۳۵۱)
  ۶ -  زير بازارچه (۱۳۵۰)
  ۷ -  حسن فرفره (۱۳۴۹)
  ۸ -  مردان روزگار (۱۳۴۸)
  ۹ -  به اميد ديدار (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  بيگناهي در شهر (۱۳۴۷)
  ۱۱ -  دختر طلا (۱۳۴۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.