سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يداله محمدی نژاد

نام اصلي: يدي
 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۷۶) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۷۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پرستش (۱۳۵۷)
  ۲ -  تكيه بر باد (۱۳۵۷)
  ۳ -  خياباني ها (۱۳۵۷)
  ۴ -  مشت مرد (۱۳۵۷)
  ۵ -  نفس گير (۱۳۵۷)
  ۶ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۷ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۸ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۹ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  سه نفر روي خط (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  دو آقاي با شخصيت (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  كندو (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  تنگسير (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  شلاق (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  گرگ بيزار (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  هفت دلاور (۱۳۵۲)
  ۲۳ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۲۴ -  دشنه (۱۳۵۱)
  ۲۵ -  طغرل (۱۳۵۱)
  ۲۶ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)
  ۲۷ -  قلندر (۱۳۵۱)
  ۲۸ -  آتشپاره شهر (۱۳۵۰)
  ۲۹ -  رشيد (۱۳۵۰)
  ۳۰ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)
  ۳۱ -  شكار انسان (۱۳۵۰)
  ۳۲ -  بارگاه شيطان (۱۳۴۹)
  ۳۳ -  جعفر و گلنار (۱۳۴۹)
  ۳۴ -  رام كردن مرد وحشي (۱۳۴۹)
  ۳۵ -  زيباي جيب بر (۱۳۴۹)
  ۳۶ -  تك خال (۱۳۴۸)
  ۳۷ -  ستاره فروزان (۱۳۴۸)
  ۳۸ -  قصه دلها (۱۳۴۸)
  ۳۹ -  گناه مادر (۱۳۴۸)
  ۴۰ -  پلي بسوي بهشت (۱۳۴۷)
  ۴۱ -  جاده تبهكاران (۱۳۴۷)
  ۴۲ -  خشم كولي (۱۳۴۷)
  ۴۳ -  دختر عشوه گر (۱۳۴۷)
  ۴۴ -  ستاره هفت آسمان (۱۳۴۷)
  ۴۵ -  لوطي قرن بيستم (۱۳۴۷)
  ۴۶ -  از جان گذشتگان (۱۳۴۶)
  ۴۷ -  ايمان (۱۳۴۶)
  ۴۸ -  جاده زرين سمرقند (۱۳۴۶)
  ۴۹ -  دروازه تقدير (۱۳۴۶)
  ۵۰ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)
  ۵۱ -  كوه زاد (۱۳۴۶)
  ۵۲ -  ميليونرهاي گرسنه (۱۳۴۶)
  ۵۳ -  هفت شهر عشق (۱۳۴۶)
  ۵۴ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۵۵ -  سه بمب آتشين (۱۳۴۵)
  ۵۶ -  گدايان تهران (۱۳۴۵)
  ۵۷ -  مأمور 114 (۱۳۴۵)
  ۵۸ -  مأمور دو جانبه (۱۳۴۵)
  ۵۹ -  هاشم خان (۱۳۴۵)
  ۶۰ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۶۱ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۶۲ -  خروس جنگي (۱۳۴۴)
  ۶۳ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۶۴ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۶۵ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۶۶ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۶۷ -  مزد خونين (۱۳۴۴)
  ۶۸ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۶۹ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۷۰ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۷۱ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۷۲ -  دهكده طلايي (۱۳۴۳)
  ۷۳ -  كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)
  ۷۴ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۷۵ -  تار عنكبوت (۱۳۴۲)
  ۷۶ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.