سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سوريك خاچيكيان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / تدوين (۱) / تنظيم موسيقي (۱) / صدابردار (۱) / ميكس (۲) / امور فني صدا (۴) / افكت (۱) / برش نگاتيو (۶) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو   امور فني  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۲ -  ضربت (۱۳۴۳)
  ۳ -  دلهره (۱۳۴۱)
  ۴ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو   امور فني  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو   امور فني  
 1. تنظيم موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دلهره (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو   امور فني  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دلهره (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو   امور فني  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۲ -  ضربت (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۲ -  دلهره (۱۳۴۱)
  ۳ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)
  ۴ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو   امور فني  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دلهره (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو   امور فني  
 1. برش نگاتيو  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  خداحافظ تهران (۱۳۴۵)
  ۲ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۳ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۴ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)
  ۵ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۶ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ضربت (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.