سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

وزيری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / شعر  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   شعر  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۲ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۳ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۴ -  آراس خان (۱۳۴۲)
  ۵ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۶ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   شعر  
 1. شعر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جدال به خاطر عشق (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.